El diari d'un hipster d'Internet

 

Main topics

 

Ca

Internet

Year

 

Latest

 

2022 07 02 Torna a Proton

2022 06 19 Gopher torna a estar en línia

 

More by date

 

             ''~``
            ( o o )
+------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+


« Inici | Diari | Privadesa | Documents | Estat | FTP | Gopher | Gemini »

Clubs ⇉ 250kb512kb1mbdomain whore← indieweb →

Llista ⇉ gossipswebnerdlistingslist-mejaupsmoothsailinglinklane.net

Segueixes ⇉ txtlgmapftwig

           .oooO               
           (  )  Oooo.           
+---------------------\ (----(  )--------------------+
            \_)  ) /
               (_/

   ?

 

Fet amb menyspreu a París • Barcelona • Oslo </3

CC BY-NC-SA 4.0

🇫🇷